Velkommen til Arbejdsskadeklubbens websideBindeled og mødested


En arbejdsskade fører ofte til frustration og modløshed. Tab af arbejdskollegaer kan føre til isolation. Vores erfaring viser, at arbejdsskadede og deres familier har stort behov for kontakt og erfaringsudveksling med ligestillede. Arbejdsskadeklubben fungerer som bindeled mellem familier, der lever med en arbejdsskade.


Når skaden er sket


Der er mange spørgsmål en arbejdsskadet skal forholde sig til. Det betyder, der kan være stort behov for opbakning og rådgivning. Arbejdsskadeklubben kan hjælpe dig med at komme videre, hvis du har været udsat for en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget lidelse. Myndighederne tager ofte fejl, når de bedømmer den skadedes tilstand. Derfor accepterer Arbejdsskadeklubben ikke bare myndighedernes afgørelse. Vi kæmper for din sag sammen med dig så du får optimal støtte.


Medlemskab og Medlemsblad


Meld dig ind i Arbejdsskadeklubben og få hjælp til selvhjælp.
Medlemskab koster 125 kr. om året og er inklusiv medlemsblad.